نقشه شنوایی کشور ترسیم می شود

خبرگزاری ایرنا : به گزارش ایرنا از وبدا، سعید محمودیان با اعلام این خبر در «کارگاه مبانی، استانداردها و شیوه نامه ارائه خدمات پیشگیری و مراقبت از گوش و شنوایی نوزادان و کودکان» گفت: ارائه خدمات پیشگیری و مراقبت از گوش وشنوایی نوزادان و کودکان یک برنامه نوپا در وزارت بهداشت است. وی افزود: ادغام … ادامه خواندن نقشه شنوایی کشور ترسیم می شود